Blog Stress Burn out Groningen

Leven in eigen hand

Er is veel stress vandaag de dag en de meeste mensen weten niet goed hoe hiermee om te gaan. Wanneer klachten niet de aandacht krijgen die ze verdienen, escaleren ze, met alle gevolgen van dien. Elk mens heeft echter alles in zich om signalen te herkennen en hierop te anticiperen, dus ook jij : ) Dit zijn je interne hulpbronnen. Door jezelf te bevragen zul je tot de ontdekking komen wat jouw geluk in de weg staat. Vanuit daar zul je keuzes kunnen maken die je ondersteunen in plaats van beperken. Je zult in mindere mate stress ervaren en gebeurtenissen als zodanig zien. Regie leven in eigen hand

We zien de wereld niet zoals die is, we zien de wereld zoals wij zijn. Elke gebeurtenis in ons leven is neutraal. Hoe we een situatie beschouwen heeft uitsluitend te maken met onze perceptie. Het zijn onze gedachten óver die gebeurtenis die er betekenis aan geven. Ieder mens beschikt over een intern filter welke bestaat uit waarden, overtuigingen, patronen en herinneringen. Alles wat bij je binnenkomt (woorden, sensaties, prikkels, geluiden etc.) gaat door dit filter en neem je dus gekleurd waar. In dat filter wordt informatie weggelaten, vervormd of gegeneraliseerd. 

Pak de regie!

Stress die je ervaart, spanningen, worstelingen, twijfels worden gecreëerd door dit filter en creëer je dus zelf. Best confronterend vind je niet? Voor mij was dit een enorme eyeopener. Want als je zelf je mate van lijden creëert, kun je deze dus ook verminderen. Je hebt zélf de regie in handen. Iets buiten jezelf kan niet schuldig zijn aan iets wat je zelf ervaart. Je bent alleen slachtoffer als je hier zelf voor kiest. Het klinkt eenvoudig en dat is het in feite ook. Het leven ís eenvoudig, alleen hebben we de neiging dingen moeilijker te maken dan ze zijn. Een groot gedeelte van het aangeleerde werkt niet voor- maar tegen ons en staat een gelukkig leven in de weg. Hoe lichter je wil leven, hoe meer je mag loslaten. Het kost tijd en commitment jezelf te ontdoen van ballast en conditionering, echter dit is een enorm bevrijdend proces.  

Terug naar je kern, waar ruimte ontstaat te verbinden met jezelf. 

Wil je meer weten of roept deze blog vragen bij je op? Ik hoor het graag van je, klik hier.